2017-03-22 | د ښځو حقوق

د سوریې میندي په جګړه کې استقامت څرګندوي

د مور د ورځې په درشل کې، المشارق د هغه درې ښځو سره خبرې وکړې کومې چې په ډېرو مختلفو طريقو سره په ناوړه حالاتو کې استقامت څرګندوي.

د ښځو حقوق 2017-03-22

د سوریې میندي په جګړه کې استقامت څرګندوي

د مور د ورځې په درشل کې، المشارق د هغه درې ښځو سره خبرې وکړې کومې چې په ډېرو مختلفو طريقو سره په ناوړه حالاتو کې استقامت څرګندوي.

2017-03-21 | امنیت

د خېبرپښتونخوا د پوليسو ستر مشر دراني د کاميابۍ مثالونه پريښودل

د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره، د هغه د صوبې په کچه د ترهګرۍ ضد د هغه ستراتيژۍ په پراخه توګه ستاینه کیږي کومه چې د ۲۰۱۴ کال په لومړيو کې معرفي شوي وه.

امنیت 2017-03-21

د خېبرپښتونخوا د پوليسو ستر مشر دراني د کاميابۍ مثالونه پريښودل

د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره، د هغه د صوبې په کچه د ترهګرۍ ضد د هغه ستراتيژۍ په پراخه توګه ستاینه کیږي کومه چې د ۲۰۱۴ کال په لومړيو کې معرفي شوي وه.

2017-03-20

د سفاري ټرين سروس د ترهګرۍ په وړاندې کاميابي په ګوته کوي

يا خو دغه ريل ګاډې په پټلۍ باندې د څو کلونو لپاره په بشپړه توګه دستياب نه وو او يا د ترهګرۍ د وجې ډير محدود وو. اوس حالات مختلف دي.

2017-03-20

د سفاري ټرين سروس د ترهګرۍ په وړاندې کاميابي په ګوته کوي

يا خو دغه ريل ګاډې په پټلۍ باندې د څو کلونو لپاره په بشپړه توګه دستياب نه وو او يا د ترهګرۍ د وجې ډير محدود وو. اوس حالات مختلف دي.

2017-03-17 | تروريزم

څو پړاويز امنيت اسلام آباد د تروریزم نه خوندي ساتي

د پاکستان مرکزي ښار د اپريل ۲۰۱۴ کال نه وروسته د تروريستي بريدونو د مخنيوي لپاره يو شمير اقدامات کړي دي.

تروريزم 2017-03-17

څو پړاويز امنيت اسلام آباد د تروریزم نه خوندي ساتي

د پاکستان مرکزي ښار د اپريل ۲۰۱۴ کال نه وروسته د تروريستي بريدونو د مخنيوي لپاره يو شمير اقدامات کړي دي.

2017-03-16 | تجزيه

پاکستانې بريګيډ په سیمه ايز شخړه کې د ایران فرقه يې تاکتیکونه څرګندوي

د زينبیون بريګيډ په پاکستاني شیعه ګانو مشتمل دی. د اسلامي انقلابي ګارډ قول دا شيعه ګان بهرتي کړي دي چې په سوریه کې د هغوی د مفاد لپاره جګړه وکړي.

تجزيه 2017-03-16

پاکستانې بريګيډ په سیمه ايز شخړه کې د ایران فرقه يې تاکتیکونه څرګندوي

د زينبیون بريګيډ په پاکستاني شیعه ګانو مشتمل دی. د اسلامي انقلابي ګارډ قول دا شيعه ګان بهرتي کړي دي چې په سوریه کې د هغوی د مفاد لپاره جګړه وکړي.

2017-03-15 | تروريزم

چارواکي په بلوچستان کې د ماشومانو ځانمرګي بريد کوونکو د زيات استعمال په اړه خبرداری ورکوي

چارواکي او شنونکي وايي چې زيات ماشومان اغوا کيږي او ځانمرګي بريد کوونکي ترې جوړولی کیږي ځکه چې وسله والو ډلو زيات زيانونه زغملي دي.

تروريزم 2017-03-15

چارواکي په بلوچستان کې د ماشومانو ځانمرګي بريد کوونکو د زيات استعمال په اړه خبرداری ورکوي

چارواکي او شنونکي وايي چې زيات ماشومان اغوا کيږي او ځانمرګي بريد کوونکي ترې جوړولی کیږي ځکه چې وسله والو ډلو زيات زيانونه زغملي دي.