2017-06-27 | رمضان

د پاکستان د خطاطۍ نمايش آرټ، سولې او هم آهنګۍ ته وده ورکوي

په کراچۍ کې دا نمايش د جون د پای پورې ترسره شو.

رمضان 2017-06-27

د پاکستان د خطاطۍ نمايش آرټ، سولې او هم آهنګۍ ته وده ورکوي

په کراچۍ کې دا نمايش د جون د پای پورې ترسره شو.

2017-06-26 | تروريزم

د نانځکې د بم لخوا د ماشومانو وژل پاکستانيانو ته د ترهګرو ظلم رايادوي

څارونکي وايي، هغه ملکي وګړي چې مخکې یې د طالبانو سره يې خواخوږي لرله، د وسله والو لپار وروسته له هغې نفرت څرګند کړو کله چې هغوی خلک ډير په بې رحمۍ سره ووژلو.

تروريزم 2017-06-26

د نانځکې د بم لخوا د ماشومانو وژل پاکستانيانو ته د ترهګرو ظلم رايادوي

څارونکي وايي، هغه ملکي وګړي چې مخکې یې د طالبانو سره يې خواخوږي لرله، د وسله والو لپار وروسته له هغې نفرت څرګند کړو کله چې هغوی خلک ډير په بې رحمۍ سره ووژلو.

2017-06-23 | امنیت

خیبر پښتونخواه د وړوکي اختر لپاره امنیت لوړوي

چارواکي وايي چې اضافي پولیس په ښارونو او پیښور ته د ننوتلو په ځايونو کې استول شوي دي.

امنیت 2017-06-23

خیبر پښتونخواه د وړوکي اختر لپاره امنیت لوړوي

چارواکي وايي چې اضافي پولیس په ښارونو او پیښور ته د ننوتلو په ځايونو کې استول شوي دي.

2017-06-23 | رمضان

د شمالي وزيرستان اوسيدونکي په خوشحالۍ سره د وړوکي اختر لپاره تيارې کوي

د هغه ډېرو اوسيدونکو لپاره به دا په دریو کلونو کې په کور کې لومړی اختر وي چې په ټي ډي پي (په عارضي ډول بی ځایه شوي) کیمپونو کې د ستونزو سره مخامخ وو.

رمضان 2017-06-23

د شمالي وزيرستان اوسيدونکي په خوشحالۍ سره د وړوکي اختر لپاره تيارې کوي

د هغه ډېرو اوسيدونکو لپاره به دا په دریو کلونو کې په کور کې لومړی اختر وي چې په ټي ډي پي (په عارضي ډول بی ځایه شوي) کیمپونو کې د ستونزو سره مخامخ وو.

2017-06-23 | تروريزم

په کوټه کې وسله والو د روژې د آخري جمعې په ورځ د پولیسو افسران په نښه کړل

يوې چاودنې د روژې د اخري جمعې په ورځ د پولیسو ګاډې په نښه کړو چی پولیس او ملکیان په کې ووژل شول.

تروريزم 2017-06-23

په کوټه کې وسله والو د روژې د آخري جمعې په ورځ د پولیسو افسران په نښه کړل

يوې چاودنې د روژې د اخري جمعې په ورځ د پولیسو ګاډې په نښه کړو چی پولیس او ملکیان په کې ووژل شول.

2017-06-22 | رمضان

په پاکستان کې د روژې په مياشت کې سپورټس کول يو مهم رواج جوړ شوی دی

د شپې د کرکټ، والي بال او فوټبال ټورنمنټونه د مختلفو فرقو او قومونو ځوانان راجلب کوي او دا د روژې د رواجونو یوه ستره برخه جوړه شوې ده.

رمضان 2017-06-22

په پاکستان کې د روژې په مياشت کې سپورټس کول يو مهم رواج جوړ شوی دی

د شپې د کرکټ، والي بال او فوټبال ټورنمنټونه د مختلفو فرقو او قومونو ځوانان راجلب کوي او دا د روژې د رواجونو یوه ستره برخه جوړه شوې ده.