ساينس ـ ټکنالوژي

په سینکیانګ کې د مسلمانانو پر وړاندې د چین استبداد د ټکنالوجۍ په وسیله ګړندی کیږي
ساينس ـ ټکنالوژي
په سینکیانګ کې د مسلمانانو پر وړاندې د چین استبداد د ټکنالوجۍ په وسیله ګړندی کیږي
قبایلي اوسیدونکي د تیز رفتار موبايل انټرنيټ د پراختیا هرکلی کوي
ساينس ـ ټکنالوژي
قبایلي اوسیدونکي د تیز رفتار موبايل انټرنيټ د پراختیا هرکلی کوي
چینایي هیکران په داسې حال کې ونيول شول چې د کورونا ويروس واکسینو د تحقیق پټولو هڅه يې کوله
ساينس ـ ټکنالوژي
چینایي هیکران په داسې حال کې ونيول شول چې د کورونا ويروس واکسینو د تحقیق پټولو هڅه يې کوله
په پېښور کې ورک اراونډ مرکز د خېبر پښتونخواه ځوانانو ته دندې چمتو کوي
ساينس ـ ټکنالوژي
په پېښور کې ورک اراونډ مرکز د خېبر پښتونخواه ځوانانو ته دندې چمتو کوي
خېبرپښتونخوا د امن په وخت کې د اثار قديمه سروی ترسره کوي
ساينس ـ ټکنالوژي
خېبرپښتونخوا د امن په وخت کې د اثار قديمه سروی ترسره کوي