رمضان

چارواکي چمتو دي چې د روژې په میاشت کې ټولنیز واټن پلي کړي
رمضان
چارواکي چمتو دي چې د روژې په میاشت کې ټولنیز واټن پلي کړي
په تصویرونو کې: پاکستان ورکوټی اختر د 'متحد قوم' په شکل کې ولمانځو
رمضان
په تصویرونو کې: پاکستان ورکوټی اختر د 'متحد قوم' په شکل کې ولمانځو
په انځورونو کې: پيښوري چپل د وړوکي اختر نه مخکې پلورل کیږي
رمضان
په انځورونو کې: پيښوري چپل د وړوکي اختر نه مخکې پلورل کیږي
پاکستان د روژې په میاشت کې د منع شويو ډلو لخوا د چندې راټولو په وړاندې مبارزه کوي
رمضان
پاکستان د روژې په میاشت کې د منع شويو ډلو لخوا د چندې راټولو په وړاندې مبارزه کوي
پاکستاني چارواکي د روژې نه مخکې امنیت ټینګوي او د نرخونو د لوړيدو مخه نيسي
رمضان
پاکستاني چارواکي د روژې نه مخکې امنیت ټینګوي او د نرخونو د لوړيدو مخه نيسي
په تصويرونو کې: پاکستانيان د وړوکې اختر نه مخکې بازارونه ته ځي
رمضان
په تصويرونو کې: پاکستانيان د وړوکې اختر نه مخکې بازارونه ته ځي
پاکستان د روژې په میاشت کې د خيراتي ډلو په شکل کې د وسله والو ډلو په اړه بیدار دی
رمضان
پاکستان د روژې په میاشت کې د خيراتي ډلو په شکل کې د وسله والو ډلو په اړه بیدار دی
د پاکستان د خطاطۍ نمايش آرټ، سولې او هم آهنګۍ ته وده ورکوي
رمضان
د پاکستان د خطاطۍ نمايش آرټ، سولې او هم آهنګۍ ته وده ورکوي
د شمالي وزيرستان اوسيدونکي په خوشحالۍ سره د وړوکي اختر لپاره تيارې کوي
رمضان
د شمالي وزيرستان اوسيدونکي په خوشحالۍ سره د وړوکي اختر لپاره تيارې کوي
په پاکستان کې د روژې په مياشت کې سپورټس کول يو مهم رواج جوړ شوی دی
رمضان
په پاکستان کې د روژې په مياشت کې سپورټس کول يو مهم رواج جوړ شوی دی