جرم او انصاف

د پنجاب پوليس د جنايتکارانو او ترهګرو معلومات کمپيوټرايز کوي
جرم او انصاف
د پنجاب پوليس د جنايتکارانو او ترهګرو معلومات کمپيوټرايز کوي
پاکستان ته د انټرنيټي جرمونو د مخنيوي لپاره ستر ګامونه اخلي
جرم او انصاف
پاکستان ته د انټرنيټي جرمونو د مخنيوي لپاره ستر ګامونه اخلي
خیبرپښتونخوا د ښاري پولیسو ګزمې شروع کوي
جرم او انصاف
خیبرپښتونخوا د ښاري پولیسو ګزمې شروع کوي
د پنجاب پولیس جرایم پیشه او جنګیالي ترخپل نظر لاندې ساتي
جرم او انصاف
د پنجاب پولیس جرایم پیشه او جنګیالي ترخپل نظر لاندې ساتي
د خېبرپښتونخوا د پوليسو اصلاحات د اورپکۍ مخنيوی کوي
جرم او انصاف
د خېبرپښتونخوا د پوليسو اصلاحات د اورپکۍ مخنيوی کوي
پاکستاني اقليتونه د امنيتي ځواکونو ستاينه کوي
جرم او انصاف
پاکستاني اقليتونه د امنيتي ځواکونو ستاينه کوي
اولسي پولیسو پروژه د پولیسو او د خلکو ترمنځ باور ته وده ورکوي
جرم او انصاف
اولسي پولیسو پروژه د پولیسو او د خلکو ترمنځ باور ته وده ورکوي
سېند د محاکمو د ساتنې لپاره رينجر کاروي
جرم او انصاف
سېند د محاکمو د ساتنې لپاره رينجر کاروي
خیبر پښتونخوا د بريښنا د غلا پر ضد مبارزه پيلوي
جرم او انصاف
خیبر پښتونخوا د بريښنا د غلا پر ضد مبارزه پيلوي
چټک او ګړندى انصاف د پاکستانيانو پر حکومت باور ته وده ورکوي
جرم او انصاف
چټک او ګړندى انصاف د پاکستانيانو پر حکومت باور ته وده ورکوي