مظاهرې

په پاکستان کې د سولې کاروان په افغانستان کې د یو شمېر نور کاروانانو سره يو ځای کيږي چې له طالبانو او نورو وسله والو څخه غواړي چې جګړه بس کړي او سوله وکړي.

تر ۲،۰۰۰ پورې قبایلي قومونو شعارونه لکه "ګو ایف سي آر ګو" او "موږ په خیبر پښتونخواه کې د فاټا د شامليدو غوښتنه کوو" پورته کړل.