زده کړه

2016-07-08

د خیبر پښتونخوا ښوونځیونه د اېس او اېس له یو کلېک سیستم سره ونښلول شول

په خیبر پښتونخوا کې له ۲۲۰۰۰ څخه ډېر ښوونځیونه او ۱۸۰۰ نورې حساسې ودانۍ د چټکې خبرتیا سیستم سره ونښلول شول.‌

زده کړه 2016-07-08

د خیبر پښتونخوا ښوونځیونه د اېس او اېس له یو کلېک سیستم سره ونښلول شول

په خیبر پښتونخوا کې له ۲۲۰۰۰ څخه ډېر ښوونځیونه او ۱۸۰۰ نورې حساسې ودانۍ د چټکې خبرتیا سیستم سره ونښلول شول.‌

2016-06-30

خیبرپښتونخوا داسې پروګرام معرفي کوي چې لویه مدرسه له افراطیت څخه خلاصه کړي

حکومت په حقانیه دارالعلوم مدرسه کې د ښوونې په برخه کې اصلاحات راولي.

زده کړه 2016-06-30

خیبرپښتونخوا داسې پروګرام معرفي کوي چې لویه مدرسه له افراطیت څخه خلاصه کړي

حکومت په حقانیه دارالعلوم مدرسه کې د ښوونې په برخه کې اصلاحات راولي.