اقتصاد

د خیبر پښتونخوا حکومت د پراختيا او سوداګرۍ لوړولو لپاره دا پروژه پيل کړه.

طالبانو په ۲۰۰۸ کال کې د سوات دره کې د سیاحت مرکز له منځه وړی وو.

څارونکې خبرداری ورکوي چې د پيسوغير قانوني انتقال وسله والو سره مرسته کوي.

د خبرو په نتیجه کې د نشه ییزو توکو پرضد د مبارزې په شمول یو شمېر هوکړې وشوې.